topyellow040303
logobshlkl.jpg

Besøk
siden oktober 2011:

 

Sist oppdatert:  17.12.2014

                   - - - - -

Flagg0202
Byggetiden

Bilder og tekst fra byggetiden 2011/12 kommer nedover siden.

Det øverste bildet er fra de “første spadetakene”, nederst siste innspurt før maling.

vaar2011029

Foto:  Astrid Nergård

Muren er på plass, bildet nr. 2 er ‘knipset’ søndag 16.oktober 2011:

Vår 2011 091

Foto:  Astrid Nergård

Naust/Båtmuseum i Gammelhamn
Fra Medlemsbladet nr. 2/2011 - BSHL’s naustutvalg v/ Willy Storvik.

     - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. mai 2011 blir datoen for et tidsskifte i en mangesidig kultursatsing i Bjarkøy kommune. Et dristig flertall i Bjarkøy kommunes næringsutvalg sa ja til BSHL's søknad om 400 000 blanke kroner til et naust/båtmuseum i Gammelhamn.

Alle prosjekt har en forhistorie; ikke minst dette. Allerede for godt 20 år siden arbeidet daværende Vågsfjord Kyst- og Historielag med et lignende prosjekt. Av ukjente grunner gled dette ut i fjæresanden, for å si det sånn. Kystlaget hadde etter hvert lagt seg til en samling av mindre fartøyer med opprinnelse i Bjarkøy og omegn. Laget disponerte også bunkerømmingen "Ole Henrik", som er i kommunens eie. Vi håper etter søknad å få overta alt dette og overføre fartøyene til det nye naustet.

BSHL har i to omganger, de senere år, prøvd å få i gang et prosjekt med formål å reise et hensiktsmessig naust/båtmuseum. En stakket stund var notbrygga på Sålneset inne i bildet, via eiernes eventuelle avtale med Sør-Troms Museum.
Styret i BSHL fant det til slutt klokest å satse på et nybygg i Gammelhamn.
Vi er nå tildelt en tomt innenfor det område kommunen har lagt ut til privat naustbygging.

Etter et styrevedtak i BSHL, i vinter, ble saken tatt opp i årsmøtet. Årsmøtet vedtok etter forslag fra styret å nedsette et tremannsutvalg for prosjektet. Disse er: Øyvind Worum, Einar Åge Hanssen og Willy Storvik. Utvalget fikk samtidig økonomiske fullmakter innenfor de rammer prosjektet har.

Walter Eilertsen hadde allerede en tegning, for et naust 12 x 18 meter, klar. Utvalget antok denne tegningen etter møter med Walter. Utvalget har siden årsmøtet hatt faste møter hver mandag. Arbeidet har bestått i å innhente tilbud på byggematerialer fra forskjellige leverandører. Det ble tatt kontakt med eventuelle entrepenører for opparbeidelse av tomt og oppsetting av selve bygget. Utvalget utarbeidet samtidig en søknad til kommunen, i tråd med styret i BSHL, om tilskudd fra Næringsfondet. Likeledes ble det sendt en søknad til nevnte Kystlaget om overtakelse av innestånde midler og overtakelse av fartøyene (båtene).

For å gjøre en lang historie kort: Hele prosjektet er beregnet til 800 000 kroner. 400 000 kroner er bevilget fra Næringsfondet. 300 000 kroner (Samfunnshus-pengene) overføres til BSHL etter søknad. Omsøkte 45 000 fra Kystlaget er ennå ikke klare. Resten utgjøres av egeninnsats.

Prosjektet ville stå - og falle - avhengig av søknadens skjebne i Næringsutvalget. BSHL finner det derfor på sin plass å berømme flertallet på tre, i Næingsutvalget, som kjente sin besøkelsestid: Unni Worum, Per Erik Rynning og Svein Midtun.

Eventyr har alltid et "snipp, snapp, snute" — men, ikke her, ikke ennu. Om få dager sendes bestillinger til Byggmakker i Harstad, og kontrakt skal inngås med Toralf Rognli, Bjarkøy.
Skal vi møtes til nauståpningen i 2012?

For BSHL's naustutvalg
Willy Storvik

19.11.2011

Flere bilder fra  nausttomta . . .

Arbeidet med naustet går framover, bildene taler for seg:

Høst år 2011 61

Foto:  Neil Markussen

Høst år 2011 65

Foto:  Neil Markussen

Høst år 2011 67

Foto:  Neil Markussen

Høst år 2011 71

Foto:  Neil Markussen

Høst år 2011 75

Naustet tar form:

Foto:  Neil Markussen

05.12.2011

des_2011_005

Foto:  Astrid Nergård

Oppdatering den 23.januar 2012

   
Fra BSHL’s naustutvalg v/ Willy Storvik.

     - - - - - - - - - - - - - - - - - -


I midten av oktober ble det første "spadestikk" tatt  i nausttomta i Gammelhamn.

Toralf Rognli var igang med sine maskiner. (Se  bildene)

Finansieringen var etterhvert kommet på plass,  og avviklingsstyret i Vågsfjord Kyst- og Historielag
overlot i tillegg sine pengemidler til oss.  Vi fikk også hånd om lagets fartøyer.

Siden har byggingen gått litt i rykk og napp, men -  da vi tok juleferie var grunnmur, reisverk og deler av taksperrene på  plass. Om noen  dager er Rognli og hans menn igang igjen.

Som en kuriositet tar vi med at under den største  floa i "manns minne", var Toralf der med tommestokken og målte vannstanden til ca. 50 centimeter fra høyeste høyvann og til naustgolvet. Det skulle borge for et tørt og godt naust for fremtiden.

Mvh
Willy Storvik
for Naustutvalget

13.02.2012

Ny bilder fra  naustprosjektet.

Naustet tar form, bildene knipset den 13.februar viser resultatet så langt:

WP_000049R

Foto:  Astrid Nergård

WP_000051R

Foto:  Astrid Nergård

WP_000052R

Foto:  Astrid Nergård

WP_000053R

Foto:  Astrid Nergård

Her har lederens linse fanget inn de som nå sørger for framdrifta . . .!

18.02.2012

Nye bilder viser at noe skjer.

Byggverket ligner mer og mer et ferdig naust.
Bildene ble knipset den 18.februar:

WP_000057R

Foto:  Astrid Nergård

WP_000058R

Foto:  Astrid Nergård

WP_000060R

Foto:  Astrid Nergård

WP_000061R

Foto:  Astrid Nergård

Oppdatering den 28.februar 2012

   
Fra BSHL’s naustutvalg v/ Willy Storvik.

     - - - - - - - - - - - - - - - - - -


 I løpet av måneden siden siste oppdatering  har det skjedd mye.

Resten av taksperrene kom på plass, bordkledningen  (skjeltret) likeså - deretter taktroet. Naustdørene mot sjøen er bygget og kommer snart på plass.

Vinduene i røstene er også klare for innsetting.
Taktroet er som sagt på plass - men takpappen kan  selvsagt ikke legges på før vi får en godværsperiode uten sne, is eller  regn.

3 polakker har vært i sving siden sist, og  fortjener vel litt traktement - mønsåskanna.
Hvis det er lov å nevne sterke saker - så kan vel et tips være noe av øst-europeisk opphav og "nokka  tel".
Kjenner vi leder Astrid rett, er det sikkert noe  igang her -  før vi får "fillemannen" opp på mønet, selvsagt.

Mvh
Willy
for Naustkomiteen 

7.mars ble arbeiderne viet oppmerksomhet - “mønsåskanne”:

Arbeiderne ble invitert til en liten sammenkomst med styret og andre tillitsvalgte i BSHL - på Trudvang 7.mars.

Nedenfor ser vi et par bilder fra praten rundt bordet
Snitter og kaker smakte godt til kaffen!

WP_000072R

Foto:  Astrid Nergård

WP_000073R

Foto:  Astrid Nergård

WP_000074R

Foto:  Astrid Nergård

08.04.2012

Byggeoppdraget fullført ...?

Kun noen detaljer igjen før fullføring?
Bildene nedenfor ble knipset den 08.april 2012:

Bshl_naust2012april01

Foto:  Astrid Nergård

Bshl_naust2012april02

Foto:  Astrid Nergård

 

Tilrettelagt av SiEiNo’s - Kontakt Nettredaktør ved spørsmål eller kommentarer til disse sidene. 
© 2011-2014 Copyright, Bjarkøy slekts- og  historielag  All rights reserved